Đố ai đếm được lá rừngĐố ai đếm được mấy tầng trời caoĐố ai đếm được vì saoĐố ai đếm được công lao Bác HồBác Hồ người cha già dân tộc, Bác đã dành chọn cả cuộc ...